PITCH Pizzeria

6350 E Thomas Rd
Scottsdale, AZ 85251

(480) 272-7500