Ray’s Pizza Scottsdale

15577 N Hayden Rd
Scottsdale, AZ 85260

(480) 368-0610