Tommy V’s Urban Kitchen and Bar Scottsdale

(480) 427-2264